בישראל מקובל (מאד) משום מה לפגוש בחדרי מדרגות שאינם מטופחים בבנייני מגורים, זאת למרות שמדובר בחלל הראשון שהדיירים והאורחים עוברים בו כאשר הם נכנסים לבינין. הסיבות לחוסר תשומת הלב הזו יכולות לנבוע מכמה עקרונות או מחשבות מקובעות כמו חסכון, פיזור