כולנו זקוקים לשינוי מידי פעם, בייחוד כשמדובר בעיצוב הבית. חלקנו זקוקים לשינוי אווירה, לפעמים עלינו להסתגל לצרכים משתנים ולעיתים יש צורך להחליף פריטים שהתיישנו והתבלו עם הזמן. מסיבות אלו ואחרות, משפחות רבות בוחרות לשפץ באופן מלא או חלקי את הדירה.